Lösdrift

Pris: 3300kr inkl. moms 
           

Plats i lösdrift: Fri tillgång hösilage, mineral/saltsten, temp.vatten. Daglig allmän tillsyn. Tillgång till box. Du väljer själv när du vill besöka din häst.

Plats på bete: Daglig allmän tillsyn, salt/mineralsten, körning av vatten. 

Betets tillgång varierar beroende på väder, vind, torka.

 Möjlighet till stödfodring finns vid behov. Då tillkommer ev kostnad för foder.

Vi sköter all framkörning av hösilage och halm.

Vi sköter hantering av grovsopor som t.ex ensilageplast, hästskor, stängselmaterial. 

Ligghall och stall är byggda enligt Länsstyrelsens regler.

Senaste tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

2023-06-15.

Boxplats

Pris:Kallhyra 1750kr inkl.moms 

Vi sköter all framkörning av torv och hösilage. 

Vi erbjuder assistans vid t.ex verkning och veterinärvård om ni inte har möjlighet att delta.
Wascator tvättmaskin.

Gården innehar certifieringen SÄKER HÄSTGÅRD vilket  innebär säkra elinstallationer, brandsäkerhet mm.

Innehar F-skatt samt ansvarsförsäkring.       

Det är på ägarens ansvar att ha sin häst försäkrad.

Alla hästar ska vara vaccinerade emot hästinfluensa.

Det är hästägarens ansvar att rutiner följs gällande verkning, avmaskning och vaccinering.      Tillägg

Arvode assistans  200kr + moms
Tvättmaskin  40kr/tvätt
Torv (Mullmäster,bale) 100kr/bal

HÄST B&B - NÄR DU ÅKER PÅ SEMESTER!
Pris: 200kr/dygn
         Hösilage 5kr/kg tillkommer
         Full service.  Moms 25% tillkommer.

Lektioner markträning/hästhantering

Vi erbjuder lektioner i markträning/ hästhantering. Få en bättre förståelse för din häst och dess beteende. Lär dig grunderna i säker hästhantering. 
 
625kr
Moms ingår.

Lasthjälp

LASTTRÄNING: 1375kr
Milersättning: 45kr/mil

Det finns möjlighet att hyra transport av oss för en säker lastning. En session varierar beroende på vad häst och hästägare behöver.

HYRA TRANSPORT: 300kr/ träning 


Moms ingår. 
Turridning/ lektion

För dig som längtar ut i naturen på hästryggen kan vi erbjuda en lugn och skön tur. Endast vissa dagar finns tillgängliga och måste förbokas. (ca 2,5h sammanlagt med stalltid och ridning) All ridning sker på egen risk. 

800kr 
Moms ingår.